Projektarbete‎ > ‎

Projektrapport

Tänk på att en rapport skall vara tydlig och avsnitten skall vara väl avgränsade! 

Information som skall finnas med; sidnumren är bara exempel.
Rapporten skall publiceras på den webbserver ni satt upp åt bävrarna.

Framsida – namn & klass (tjusiga bilder och trevliga texter är fullt tillåtna också)

Sida 1 – Projektöverblick/innehållsförteckning

Sida 2 – Definiera behov  (tjänster och servrar).

Sida 3 – Installationsprocesser och konfigurationsprocesser

Sida 4 – Beskriv säkerhetsåtgärder ni tagit och varför.

Sida 5 – Problemformulering – har ni stött på några problem? Vilka? Hur löste ni dem?

Sida 6 – Utvärdering, tänk igenom och motivera!

·         Uppnådde ni de mål ni satte upp från början? Om inte – varför inte?

·         Hade ni kunnat nå ett bättre resultat?

·         Fanns det några fördelar/nackdelar med att arbeta i grupp?

·         Var ansvarsfördelningen av uppgifterna rättvis?

Sida 7 – Källförteckning

Bilagor

Exempelvis de .bat-filer ni skapat (användarscript, logonscript)

 

 

Comments