Projektarbete‎ > ‎

Projektarbetesplanering

Målsättning

·         Vad är gruppens målsättning? 

o   Hur lång tid beräknar ni att projektet kommer att ta?

o   Vad anser ni vara det viktigaste i gruppens arbete?

o   Vad förväntar ni er som slutresultat av arbetet?

o   Vad tänker ni använda för arbetssätt?

o   Finns det några delmål? Om det gör det – vilka?

 

Fördelning av uppgifter:

·         Hur skall arbetet fördelas i gruppen?

o   Vem skall vara ledare för gruppen?

o   Vad är gruppledarens funktion?

o   Hur skall ni fördela arbetet?

 

Inlärning och informationshantering:

·         Hur skall samtliga gruppmedlemmar vara medvetna om samtliga delar i projektet?

o   Hur gör ni om någon är frånvarande en lektion?

o   Hur skall ni se till att all information och dokumentation är gemensam?

o   Hur skall ni arbeta så att alla medlemmar tar del av varandras kunskaper?

Resurser

·         Vad för resurser behöver ni för att kunna genomföra grupparbetet?

o   Har ni alla kunskaper ni behöver för att genomföra arbetet?
Om inte – utse kunskapsansvariga för de olika delarna och låt den personen ta reda på tillvägagångssätt för att sedan lära ut det till resterande gruppmedlemmar.

o   Vad för utrustning krävs?

Redovisning

·         Hur tänker ni redovisa ert projekt?

 

Comments