Programmering‎ > ‎

VG-uppgift programmering A

Skriv ett program som konverterar från Celsius till Fahrenheit och Kelvin
Flödet för själva programmet ska vara enligt följande:
Funktionen CtillF:
Funktionen ska ta emot grader i Celsius och returnerar grader Fahrenheit.
Leta själv upp hur konverteringen från C till F ska göras.
Om temperaturen i Celsius är mindre än 273,15 ska den sättas till 273,15 då detta är den absoluta nollpunkten.

Funktionen CtillK:
Funktionen ska ta emot grader i Celsius och returnerar grader Kelvin.
Leta själv upp hur konverteringen från C till K ska göras.
Om temperaturen i Celsius är mindre än 273,15 ska den sättas till 273,15 före konverteringen då detta är den absoluta nollpunkten.

Anvisningar för Ec2B:
Redovisa uppgiften för Olof fredag V4
Comments