Programmering‎ > ‎

variabler

(Action Script 3)

Deklarera en variabel
var namnPåVariablen:variabeltyp;

T.ex:
var heltal:int;
var deciamltal:Number;
var text:String;

Tilldelning av värde
Variabel = värde;

T.ex:
heltal  = 75;
decimaltal = 3.14;
text = ”Kurt Olsson”

Tilldelning av värde genom beräkning
variabel = beräkning;

T.ex:
resultat = 12*tal1/tal2+42;

Utskrift av variabel (för att spåra värden)

trace(värden);

T.ex:
trace(”värdet blev: ”+resultat);

Comments