Programmering‎ > ‎

selektion

//kollar om skostorleken är större än 42
if(skoNr > 42) {
        trace("större skor än 42");
}

 

if(temperatur < 10){
        trace(”kallt”);
}
else if(temperatur >= 10 && temperatur < 30) {
        trace("agom varmt");
}
else {
       trace("varmt!");
}

Comments