Programmering‎ > ‎

Repetitionsövningar programmering A del1

När du gör dessa i ActionScript räcker det med att du gör utskrifter med trace()

Selektion (if-satser)

1: Kontrollera om ett tal är 42

Skriv ett program som deklarerar variabeln gris och sätter värdet till 47.
Skriv sedan en if-sats som skriver ut ”nöff” och värdet är 42 och ”grymt” om värdet på gris inte är lika med 42.  

2: Flera villkor i ett

skapa en variabel som du kallar heltal, sätt värdet till 42.
Skriv en if-sats som kontrollerar om talet är större än 10 och mindre än 50

3: Jämnt delbart med 47

Skriv en if-sats som kontrollerar om 1504 är jämnt delbart med 47

Loopar (for och while)

4: Hälften av hälften

Skriv ett program som deklarerar variabeln decimaltal med värdet 400.
Gör sedan en loop där talet delas med 2 tills det är mindre än 10.

5: Alla tal mellan 10 och 30

Skriv ett program som skriver ut alla tal mellan 10 och 30

6: Nedräkning

Skriv ett program som räknar ner från 20 till 0.

Funktioner

7: Konvertera till kelvin

Skriv en funktion som tar emot grader i Celsius och konverterar det till Kelvin (K = C+273.15).
Anropa funktionen för att ta reda på vad kokpunkten för vatten är i Kelvin.

8: Vilket tal är störst?

Skapa en funktion som tar emot två decimaltal och skriver ut vilket som är störst.

9: Skapa slumptal

Skriv ett program som genererar tio slumptal mellan 1 och 100.

Övningar med MovieClips

10: Den studsande grafiska symbolen

Gör en grafisk symbol och skriv kod så att den animeras som den röda pilen visar på bilden.


Comments