Programmering‎ > ‎

pseudokod

Lathund Pseudokod

Hur gör man pseudokod?

1. Dela in beskrivningen i delar så att varje del bara innehåller en funktion (systemering)
2. Hitta delsekvenser som utför en viktig urskiljbar del av funktionen
   a. Leta efter verb
   b. Använd dem som stomme i pseudokoden
3. Hitta vilka delsteg som ingår i huvudstegen
   a. Hitta selektiva delar, hitta delar där man ska välja något
   b. Hitta iterativa delar, hitta delar som bör repeteras
4. Hitta variabler som programmet kan komma att behöva.
   a. Vad behöver programmet spara information om?
5. Kontrollera sekvensen dvs
   a. Vilken ordningen kommer satserna i?

Övningar Pseudokod


Skapa pseudokod till dessa program

1. Skriv ett program där användaren skall mata in sitt namn. Programmet skriver sedan ut meddelandet "Hej och välkommen <<namnet>> ".

2. Skriv ett program där två tal skall matas in. Programmet adderar båda talen och sedan skrivs svaret ut på skärmen.

3. Skriv ett program där temperaturen i celsiusgrader matas in. Programmet räknar sedan ut vad det blir i grader Fahrenheit enligt formeln , där F är temperaturen i Fahrenheit och C i Celsius. Svaret skrivs ut på skärmen.

4. Skriv ett program som skall addera ett valfritt antal tal tills man matar in talet noll(=0).
Summan skrivs ut på skärmen.

5. Skriv ett program där användaren anger höjd och bredd på en rektangel i meter.
Programmet ska sedan räkna ut hur många kvadratdecimeter det bli och skriva ut svaret på skärmet.

6. Skriv ett program som frågar efter ett heltal mellan 1 och 10.
Programmet skall sedan skriva ut talen fr.o.m. 1 till angivet tal i storleksordning.
Ex: Talet 6 matas in varpå programmet skriver ut 1, 2, 3, 4, 5, 6.

7. Se övning 5. Låt i stället programmet skriva ut talen i omvänd ordning
Ex: Talet 6 matas in varpå programmet skriver ut 6, 5, 4, 3, 2, 1.

8. Se övning 6. I stället för att skriva ut talen skall programmet räkna ut summan av talen.
Ex: Talet 5 matas in varpå programmet beräknar 1+2+3+4+5 = 15 och skriver ut svaret 15.
Comments