slutuppgift programmering B Java

OBS: Ny deadline: Fredag V23
http://olof.savve.se/php/inlamning/


Filen vi ska parsa: http://www.val.se/val/ep2009/statistik/mottagna_fortidsroster.skv
Lösning ligger i bilaga i "uppgiften.zip" som bilaga.

Förslag till flöde till programmet:
Anropa den egendefinierade funktionen countRows med filnamnet "mottagna_fortidsroster.skv".
Lagra resultatet i en heltalsvariabel
Skapa en array av typen PollingPlace med antalet platser från countRows
Skapa en Scanner kopplad till "mottagna_fortidsroster.skv"
Läs ut första raden (rubrikerna) och spara i en sträng.
Läs ut från scannerns så länge det finns fler rader att läsa
    Läs in en rad och spara i en strängvariabel.
    Dela upp strängen genom att anropa String[] parts = row.split(";");
    Skapa ett objekt av PollingPlace
    Sätt variablerna i objektet genom att plocka ut delarna t.ex. o.lan = parts[0];
    De värden som ska hanteras som heltal parsas med Integer.parseInt()

Fråga användaren efter ett sökord
Loopa igenom arrayen med objekt av PollingPlace
    Sök på kommun och lokal med hjälp av funktionen cointrains()
Visa sökresultatet.


Detaljerade instruktioner mm finner du i bilagan längst ner på sidan.

PollingPlace.java

public class PollingPlace {
    
String lan;//0
    
String län;//1
    
String kom;//2
    
String kommun;//3
    
String lokalid;//4
    
String lokal;//5
    
int[] votes;//6 to length-2
    
int total;//length-1
}

lite tips

//skapar en array av ett visst objekt
int antalBilar = räknaBilarFrånFilen("bilfilen.txt");
Bil[] bilar = new Bilar[antalBilar];

I while-loopen:
//läser in en rad från scannern
String row = sc.readLine();
//delar upp raden i en sträng-array
String parts[] = row.split(";");
//skapar ett objekt
PollingPlace p = new PollingPlace();
//läser ut första delen
p.lan = parts[0];Sökning:
for(Bil b:bilLista){
            if(b.reg.contains(search){
                //hittad
            }
}

ċ
uppgiften.zip
(112k)
Olof Olsson,
28 maj 2009 02:58
Comments