Skapa array

int[] falt = new int[42]; //skapar en array med 42st heltal

String[] knattar = {"Knatte", "Fnatte", "Tjatte"}; //skapar en array med alla knattar

Se även:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html

Comments