programstruktur

Ett Java-program består av en eller flera filer där varje fil normalt innehåller en klass.

Varje fil ska ha namnet Klassnamn.java där Klassnamn ska vara namnet på klassen i filen.

(Obs klassnamnet ska alltid börja med stor bokstav).

I varje fil finns först referenser till de paket (klassbibliotek) man behöver, sedan följer definitionen av en klass.

Om det är ett program som ska köras måste det finnas en fil som innehåller startklassen.

Startklassen måste vara public och innehålla en metod  void main som i sin tur ska vara public static. Övriga  klasser som ska vara med i programmet ska finnas

  • antingen i samma mapp som startklassen
  • eller i ett paket som refereras från någon av de använda klasserna

Exempel

 I en fil som heter FirstProgram.java  finns:

import java.lang.*;

public class FirstProgram {  

     public static void main(String args[]) {

         System.out.println("My first Java program!");            

     }  

}

Comments