läs från fil med Scanner

Klassen Scanner gör det mycket enklare att läsa från filer.

För att använda klassen Scanner måste util importeras.
import java.util.*;
Man måste även importera io för att använda klassen File.
import java.io.*;

För att skapa ett nytt objekt av klassen Scanner kopplad till en fil:
Scanner sc = new Scanner(new File("fil.txt"));

Som vi vi tidigare har gjort så loopar vi igenom filen:
while(sc.hasNext()) {
      //skriver ut raden
      System.out.println(sc.next());
}

Ett komplett exempel:

LasScanner.java

import java.io.*;   //har klassen File
import java.util.*; //har klassen Scanner

public class LasScanner {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //skapar en ny scanner kopplad till en fil
        Scanner sc = new Scanner(new File("fil.txt"));

        //loopar så länge det finns en ny rad
        while(sc.hasNext()) {
            //skriver ut raden
            System.out.println(sc.next());
        }
    }
}

För ett längre exempel se: Bowlingresultat
Comments