läs från fil med BufferedReader

För att kunna läsa från filer i Java måste man först importera io.

import java.io.*;

För att sedan läsa från en fil använder man sig av klassen FileReader och BufferedReader.

BufferedReader inström = new BufferedReader(new FileReader("fil.txt"));

För att sedan läsa filen rad för rad använder man en while-loop:
while (true) {
      String rad = inström.readLine();

      // är filen slut?
      if (rad == null){
        break;   // ja!
      }
      System.out.println(rad);
}
Läsningen avbryts när det inte finns något mer att läsa.

Ett komplett exempel:

LasFil.java

//nödvändigt för att kunna läsa och skriva till filer
import java.io.*;

public class LasFil {
 public static void main(String[] arg) throws IOException{
    int radNr = 0;
    BufferedReader inström = new BufferedReader(new FileReader("fil.txt"));

    while (true) {
      String rad = inström.readLine();

      // är filen slut?
      if (rad == null){
        break;   // ja!
      }
      radNr++;   // nej
      System.out.println("rad "+ radNr +": "+ rad);
    }
  }
}

Comments