input med Scanner

Klassen Scanner är enkel att använda och möjliggör bland annat inmatning från konsolen om vi kopplar den till System.in.
Scanner ligger i util:
import java.util.*;

För att skapa ett objekt av Scanner kopplat till System.in:
Scanner input = new Scanner(System.in);

För att läsa en sträng:
String text = input.nextLine();

För att läsa ett heltal:
int  heltal = input.nextInt();

Komplett exempel:

InputScanner.java

import java.util.*; //har klassen Scanner

public class InputScanner {
    public static void main(String[] arg){
        //skapar ett objekt av klassen Scanner kopplat till System.in
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Namn: ");
        String namn = input.nextLine();
       
        System.out.print("Ålder: ");
        int alder = input.nextInt();

        System.out.println("Hej "+namn+" du är "+alder+" år");
    }
}


Comments