input med InputDialog

För att kunna läsa in värden från en dialogruta måste man först importera swing;

import javax.swing.*;

Sen kan man begärna input från användaren genom att skriva t.ex:

String namn = JOptionPane.showInputDialog("Vad heter du?");

InputDialogExempel.java

//importerar swing
import javax.swing.*;

public class InputDialogExempel {
 public static void main(String[] arg){
    //läser in en sträng
    String namn = JOptionPane.showInputDialog("Vad heter du?");
   
    //läser in text och konverterar det till ett heltal
    int alder = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ålder?"));

    //visar resultatet i en dialogruta
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hej " + namn + " och är " + alder + "år");
  }
}

Comments