debug övning med sortering

Som övning ska du fixa en rad fel i ett program.
Du får en fungeraden lösning i form av JAR-filen debug_ovning_lösning.jar (Kör den genom att dubbelklicka på filen).
Kälkoden till projektet ligger i debug_ovning.zip

Programmet är tänkt att fungera så att den listan med ord från början ska sökas igenom efter det sökord som användaren anger. Om sökordet inte hittas meddelas detta, om det hittas så skrivs platsen ut.
Listan ska sedan sorteras i ordningen A-Ö och skrivas ut i en dialogruta.

Tänk på att felen kan vara allt från saknade importeringar, oavslutade rader, saknade parenteser mm.

När du är klar lämnar du in Main.java på http://olof.savve.se/php/inlamning/
ċ
debug_ovning.zip
(14k)
Olof Olsson,
14 maj 2009 23:30
ċ
debug_ovning_lösning.jar
(2k)
Olof Olsson,
14 maj 2009 23:19
Comments