Programmering‎ > ‎

programmering B Java

Lektionsplan Programmering B Java Ec2B VT2009
PJAV1408 Programmering B Java (skolverket)

Installera netbeans:
http://java.sun.com/javase/downloads/netbeans.html

HelloWorld
Skriv programmet HelloWorld.java och skicka in det via det sprojlans nya formuläret som du hittar på länken nedanför. Läs även igenom den detaljerade genomgången av HelloWord

slutuppgift programmering B Java

 Lämna in dina programmeringsuppgifter här! Grunder
datatyper
operatorer
programstruktur

selektion med if

Input från användaren
input med Scanner
input med InputDialog

Input från fil
läs från fil med BufferedReader

läs från fil med Scanner


Arrayer
Skapa array

Övningar
debug övning med sortering

Ändring i boken Java - andra steget

Klassen Scanner
Efter det att boken hade gått i tryck gjorde Sun ändringar i 
klassen
Scanner.
Man ersatte de olika versionerna av metoden create 
med motsvarande konstruktorer.
Detta betyder att på alla ställen i boken där det står:
   Scanner.create
så skall detta ändras till:
   new Scanner
(Parametrarna som följer skall vara oförändrade.)
Denna ändring  skall göras på följande ställen i boken:
sid 12, raderna 12, 14, 18 och -1
sid 14, raderna 3 och -7
sid 16, raderna 6 och 11
sid 17 raderna 6, 7 och 8 (i faktarutan)
sid 29, rad -12
sid 67, rad -2
sid 68, rad 18
sid 88 raderna 10 och -10
sid 107 raderna 8 och 13
sid 133 raderna 15 och -5
sid 136, rad -2
sid 145, rad 3
sid 153, rad -7
sid 161 raderna 7 och 17
sid 168 raderna -15 och -11
sid 214 raderna 1 och 5
sid 224, rad 12
sid 226 raderna 13 och -13
sid 247, rad -13
<-OBS, ändring i boken
övningsfiler

Tidigare filer

  • ovning_1.2_logfil.txt   1k - 25 jan. 2009 06:29 av Olof Olsson(v2)
    ‎datafil till övning 1.2 på sida 17 i boken Java andra steget‎
Visar 1 filer från sidan övningsfiler.
Länkar på Engelska
Language Basics
Variables, Operators, Expressions, Statements and Blocks, Control Flow Statements
Arrays


exempel