Programmering‎ > ‎

loopar


Flödesdiagram över en loop:


Det finns två sätt att loopa/reperera en instruktioner i programmering.
Den första är while:

while(villkor) {
    //kod att upprepa
}


T.ex:
var x:int = 0;

while(x < 42) {
    x++; //ökar x med ett
    trace(”x är nu ” + x);
}

I vissa fall vill man göra kontrollen i man har kört kodstycket som kan repeteras:

do {
   //kod att upprepa
}while(villkor);


T.ex:
var x:int = 0;

do {
    x++; //öka x med ett
    trace(”x är nu ” + x);
}while(x < 42);


Det andra sättet att loopa är med for-loop.

for(starvärde; villkor; stegning) {
    //kod att upprepa
}


T.ex:

//visa talen 1 till 10
for(var x:int = 1; x <= 10; x++) {
    trace(”x är nu ” + x);
}

//visa talen 10 till 1
for(var x:int = 10; x > 0; x--) {
    trace(”x är nu ” + x);
}

Underordnade sidor (1): övningar, loopar
Comments