Programmering‎ > ‎funktioner‎ > ‎

digitalklocka

digitalklocka

//timer för tidräkning
var timer:Timer = new Timer(1000);
timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, tick);
timer.start();

function tick(e:TimerEvent) {
time++;
tid_txt.text = String(time);
}

Comments