Programmering‎ > ‎exempel‎ > ‎

Läsa xml med Action Script 3.0

Det är ganska enekelt att läsa xml-filer i AS 3.0.
I detta exemplet läses en xml-fil in och informationen från den sätts i ett textfält.

playlist.xml

<playlist>
    <track>
        <title>For What It's Worth</title>
        <band>Buffalo Springfield</band>
        <file>Buffalo Springfield - For What It's Worth.mp3</file>
    </track>
    <track>
        <title>Have You Ever Seen The Rain?</title>
        <band>Creedence Clearwater Revival</band>
        <file>CCR - Have Ever Seen  Rain.mp3</file>
    </track>
    <track>
        <title>Bright Eyes</title>
        <band>Art Garfunkel</band>
        <file>Art Garfunkel - Bright Eyes.mp3</file>
    </track>
    <track>
        <title>In the middle of the night</title>
        <band>Billy Joel</band>
        <file>Billy Joel - In the middle of the night.mp3</file>
    </track>
</playlist>


parse_xml.fla

//skapar ett objekt av xmlLoader och kopplar lyssnare som triffar när det är klart
var xmlLoader:URLLoader = new URLLoader();
xmlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, showXML);

//laddar själva xml-filen
xmlLoader.load(new URLRequest("playlist.xml"));

function showXML(e:Event):void {
    XML.ignoreWhitespace = true;
    var songs:XML = new XML(e.target.data);
   
    //läser ut antalet element i xml-filen
    var tracks:Number = songs.track.length();
   
    output_txt.appendText("Number of tracks: " + tracks + "\n\n");
   
    //loopar igenom alla element
    for (var i:Number = 0; i < tracks; i++) {
        output_txt.appendText(" Name of the song: "+ songs.track[i].title.text() + "\n");
        output_txt.appendText(" Name of the Band: "+ songs.track[i].band.text() + "\n");
        output_txt.appendText(" File Location of the song: "+ songs.track[i].file.text() + "\n");
        output_txt.appendText("-------------------------\n");
    }
}

ċ
parse_xml_example.zip
(7k)
Olof Olsson,
19 jan. 2009 12:11
Comments