Programmering‎ > ‎exempel‎ > ‎

celsius till fahrenheitC_till_F.fla

//Gör så att knappen får en
//alternativ muspekare
knapp_mc.buttonMode = true;

//kopplar en muslyssnare
knapp_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,knappKlick);

//Lyssnar-funktion vid klick
function knappKlick(e:MouseEvent){
    var C:Number;
    var F:Number;
    //läsa in från textfältet c_txt
    C = Number(c_txt.text);
   
    //Anropar konverterings-funktionen
    //Lagrar resultatet i F
    F = cToF(C);
   
    //Sätter texten i textfältet
    //f_txt till texten av flyttalet F
    f_txt.text = String(F);

    //ändra höjd på staplar
    c_mc.height = int(C);
    f_mc.height = int(F);
}

function cToF(C:Number):Number {
    return (9/5) * C + 32;
}

ċ
C_till_F.fla
(64k)
Olof Olsson,
30 sep. 2008 01:30
ċ
Olof Olsson,
30 sep. 2008 01:30
Comments