Programmering‎ > ‎exempel‎ > ‎

adderareadderare.fla

//För så att pekaren byts ut vid mouseOver
knapp_mc.buttonMode = true;

//Lägger till en lyssnare till knappen
knapp_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, knappKlick);

//Funtkion för att adderar två tal
function addera(t1:int, t2:int):int{
return t1 + t2;
}

//Lyssnarfunktionen till knappen
function knappKlick(e:MouseEvent){
var tal1:int;
var tal2:int;
 //Läser in talen från de två texfälten
tal1 = int(tal1_txt.text);
tal2 = int(tal2_txt.text);
 
 //Sätter svaret i textfältet svar_txt
svar_txt.text = String(addera(tal1, tal2));
}

ċ
adderare.fla
(49k)
Olof Olsson,
29 sep. 2008 14:36
ċ
Olof Olsson,
29 sep. 2008 14:36
Comments