Script för att lägga till användare

Det är typ tjockt drygt att lägga till alla användare manuellt, så då är det läge att använda datorns magiska möjligheter! Med ett enkelt script kan vi automatisera skapandet utav användare, och lägga mer tid på att dricka kaffe och stalka brudar/killar på Facebook.

1. Listan med användare
Först måste vi ha en lista med användare att utgå från. Den skapar vi i Excel, men vi sparar den i CSV-format. En CSV-fil är en textfil där varje rad motsvarar en rad i tabellen, och fälten avgränsas med kommatecken. Iom att det är en ren textfil så är den väldigt mycket enklare att hantera i just script. Här följer ett exempel!

users.txt
lasse,hemligtlösenord
fia,intesåhemligtlösenord
pelle,dåligtlösenord

Första kolumnen är användarnamnet, andra kolumnen är lösenordet. Om man vill sätta fler inställningar så får man lägga in fler kolumner.

2. Scriptet
Scriptet består utav två delar, en som loopar igenom raderna i filen, och en som tar datan för varje rad och skapar en användare.

for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %i in (users.txt) do dsadd user "cn=%i, ou=Batch, dc=domän, dc=com" -pwd %j

2.1 Loopa igenom raderna
for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %i in (users.txt) do
Den här kodsnutten loopar igenom alla rader i filen (/F) users.txt, separerar fälten med , (delims=,) och placerar de två fälten (tokens=1,2) i variabler med början från %i. Mao så kommer första fältet hamna i variabeln %i, andra fältet i %j, etc. I vårat exempel med users.txt som fil så kommer användarnamnet att hamna i variabeln %i, och lösenordet i %j.

2.2 Lägg till användaren
dsadd user "cn=%i, ou=Batch, dc=domän, dc=com" -pwd %j
Det här kommandot lägger till en användare i domänen. Harangen inom citationstecken är LDAP-sökvägen till användarobjektet. I exemplet så läggs användaren med namnet från variabeln %i i OU'n Batch i domänen domän.com. Lösenordet sätts till variabeln %j.

3. Tuta och kör!
Du kör scriptet genom att öppna kommandotolken (Start->All programs->Accessories->Command prompt), bläddra till samma mapp som filen med användarna. (i exemplet så är det users.txt) och sedan klistra in scriptet och trycka enter. Om allt går som det ska så skapas användarna, en efter en!

4. Mer info
Script går att göra i stort sett hur avancerade som helst, och det finns gott om information om det på nätet. För den här kursen behöver ni inte kunna mer än vad som tas upp på den här sidan, men om ni är intresserade så är såväl Microsofts informationssidor som ss64 väldigt bra.
Comments