Projektbeskrivning

Macaber

Företaget Macaber som bland annat sysslar med reklamfinansierade begravningar och tillverkning av curse cookies har gett er i uppdrag att sätta upp en komplett Windowsbaserad server- och klientmiljö.

Företaget består dels utav grundarna som sitter i ledningen, säljare, marknadsförare, ekonomitroll och produktionsslavar.

Alla på företaget skall ha konton i domänen och även tillgång till olika resurser beroende på vad de arbetar med.

Till ert förfogande kommer ni att ha tillgång till 2 stationära datorer som skall stå för servertjänster och 1 bärbar dator som skall agera klient i er labbmiljö.

 

För genomgång av varje moment är följande lektioner tillägnade dessa områden:

1 – installation av Windows Server 2008 med tjänsten Active Directory och därmed även DNS. (Repetition av domän/arbetsgrupp) Replikering av AD

2 – OU, namnstandarder, lösenordsprinciper, katalogstruktur och behörigheter.

3 – Logonscript, script för att skapa OU, användare och mappar.

4 – Ansluta klienter till domänen

5 – GPO

6 – Fler servertjänster såsom skrivarserver, filserver

 

Innan det är dags att påbörja projektet på allvar behöver ni upprätta en projektplan och lämna in denna för godkännande, detta skall ske senast lektion2.


Serverinstallation, 2 st Windows Server 2008

OBS! Tänk på att sätta upp den primära domänkontrollanten först!

Skapa 2 partitioner på varje disk.

Datornamn:DC1, DC2

Domännamn:macaber.gruppnamn (använd inte åäö)

IP-adress: Ställ statiskt in de adresser ni blir tilldelade via DHCP.

 

AD-struktur, OU

Macaber
    Ledning
    Marknadsföring
    Säljare
    Ekonomi
    Produktion

Grupper

All personal
Ledning
Marknadsföring
Ekonomi
Säljare
Produktion

Mappstruktur

Hem
    Ledning
        Hemkataloger
    Marknadsföring
        Hemkataloger
    Ekonomi
        Hemkataloger
    Säljare
        Hemkataloger
    Produktion
        Hemkataloger
Gemensam
Ledning
Marknadsföring
Ekonomi
Säljare
Produktion

Behörigheter:

Ledningen skall ha full behörighet till samtliga mappar.

Användarna skall endast ha tillgång till sina egna hemmappar och inte kunna komma åt andras. De skall kunna läsa och skriva i sina mappar.

Grupperna skall ha tillgång till sina mappar men inte till de andra gruppernas.

All personal skall komma åt den gemensamma mappen och kunna skriva till den likväl som läsa i den.

 

Logonscript

Användarnas hemkataloger skall vid inloggning mappas upp till enhetsbokstaven z

Mappen Gemensam skall vid inloggning mappas upp till enhetsbokstaven x

Policies

Användarna skall inte kunna göra förändringar på skrivbordet, detta gäller dock inte ledningen.
Användarna skall inte kunna ändra Egenskaper för Dator. (Remove Properties from the Computer Icon context menu)

Skrivare
Varje avdelning skall ha tillgång till en skrivare och endast rättigheter till den. Ledningen skall kunna komma åt samt har rättigheter till samtliga skrivare.

Redovisning:

Projektrapport, uppvisande av projekt, muntlig redovisning/diskussion på engelska för de som läser engelska B.
Comments