Logonscript

.bat-script är textfiler med kommandon som läses radvis, uppifrån och ner.

 

Logonscript har som funktion att köra ett antal kommandon när en användare loggar in. En enkel lösning är att skapa en .bat-fil och lägga den i

%SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain DNS name>\scripts

Ett enkelt och vanligt exempel är att man vill ha specifika mappar knutna till enhetsbokstäver när användarna loggar in. T.ex. kanske enhetsbokstaven Z: skall riktas mot en gemensam mapp som ligger på servern CL1.

 

net use Z: \\CL1\Gemensam

 

Handlar det istället om en hemmapp så är det bra om man varit så förutseende att hemkatalogerna har samma namn som användaren har.

 

net use Y: \\CL1\hem\ledning\%username%

Det är viktigt att komma ihåg att mappen Gemensam och mappen hem i exemplen ovanför måste vara utdelade. (Shared)


ċ
Carina Liljestam,
31 jan. 2011 03:29
Comments