Bedömningsmatris Projekt Macaber

Kurs

Eleven visar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Lokala Nätverk A

Kunskap att planera, installera och administrera ett nätverks katalogtjänst och filsystem

Korrekt skapad mappstruktur utifrån projektbeskrivning.

 

 

 

 

 

 

Eleven utför planering och administration av lokala nätverk.

Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

DTR1203

Korrekt satta behörigheter på samtliga mappar, tydlig förståelse för sammanhanget mellan grupper och behörigheter likväl som sammanhanget mellan användarkonton och behörigheter.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetsuppgifterna

DTR1203

Utförliga reflektioner över både katalogstruktur och behörighetstänk.

 

 

 

 

 

 

Eleven anpassar arbetet till situationen och väljer lösningar med hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi, lagstiftning och etik.

DTR1203

Lokala Nätverk A

Kunskap att lägga upp användarkonton med hänsyn till rättigheter, restriktioner och säkerhet

 

Kunskap att administrera filservrar samt ett nätverks säkerhets- och rättighetssystem

Korrekt skapade användarkonton med information om förnamn, efternamn samt logonscript. Policy som gör att användaren inte kan komma åt egenskaperna för ”Den här datorn”.

 

Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

DTR1203

Förståelse för hantering av stora mängder användarkonton och hur de skapas. Förmåga att göra förändringar i de script som finns tillgängliga för att skapa användare.

Ett tydligt säkerhetstänk kring policies.

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetsuppgifterna.

DTR1203

Bedömer själv vilka säkerhetsåtgärder och restriktioner som bör läggas på användarnivå samt implementerar dessa.

 

 

 

 

 

Eleven utför de uppgifter som åligger en nätverksadministratör på ett närmast yrkesmässigt sätt.
Eleven anpassar arbetet till situationen och väljer lösningar med hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi, lagstiftning och etik.

DTR1203

Lokala Nätverk A

Kunskap att logga in på en arbetsstation och använda nätverkets resurser såsom fil- och utskriftssystem

Klientinloggning mot domänkontrollant med egenhändigt skapade användarkonton. Möjlighet att utforska via nätverksenhet samt möjlighet att komma åt skrivare.

 

Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

DTR1203

 

 

Lokala Nätverk A

Kunskap att konstruera olika typer av scripts

Med viss handledning konstruera ett enklare script som t.ex. logonscript eller ett script som skapar enstaka kataloger eller användare.

 

Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

DTR1203

Kunna modifiera befintliga script och ha förståelse för betydelsen av dessa.

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetsuppgifterna.

DTR1203

Kunna beskriva samt reflektera kring loopar, variabler och betydelsen av dessa.

 

 

 

Eleven utför de uppgifter som åligger en nätverksadministratör på ett närmast yrkesmässigt sätt.

DTR1203

Lokala Nätverk A

Kunskap att planera, installera och optimera ett nätverks utskriftssystem

Med viss handledning installation av skrivarserver samt beskrivning av skrivaråtkomst för användarna.

 

Eleven utför planering och administration av lokala nätverk.
Eleven utför med viss handledning installation av utskriftssystem och arbetsstationer i nätverk.
Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

DTR1203

Självständig installation av skrivarserver samt konfigurering av denna.

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetsuppgifterna

DTR1203

Tydlig förståelse för optimering av utskriftsystem och säkerhetstänkande kring utskrifter.

 

 

Eleven utför de uppgifter som åligger en nätverksadministratör på ett närmast yrkesmässigt sätt.
Eleven anpassar arbetet till situationen och väljer lösningar med hänsyn till funktion, säkerhet, ekonomi, lagstiftning och etik.

DTR1203

Engelska B

Förståelse för vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt och av relativt teoretisk karaktär

 

Eleven förstår innehållet i tydligt tal

EN1202

Eleven förstår såväl huvuddrag som detaljer av talad engelska när framställningen är tydlig

EN1202

Eleven förstår och analyserar innehållet i tydligt tal i snabbt tempo
EN1202

Engelska B

Att han/hon med språklig anpassning kan samtala om olika ämnen och ha förmåga att hålla ett samtal vid liv

 

Eleven inleder och upprätthåller samtal, inhämtar och ger information, argumenterar samt uttrycker egna åsikter och bemöter på ett nyanserat sätt andras argument

Eleven anpassar sin talade engelska till situation och mottagare samt uttrycker sig varierat och använder på ett effektivt sätt olika strategier för att få kommunikationen att fungera väl

Eleven uttrycker sig muntligt med gott uttal

Eleven presenterar och kommenterar ett innehåll hämtat från olika intresse- och kompetensområden

EN1202

Eleven anpassar sitt språk i informella och något mera formella samtal

Eleven anpassar muntliga presentationer till olika situationer, uttrycker sig med variation och gott språkligt flyt
EN1202

Eleven samtalar med god anpassning till olika situationer

Elevens muntliga framställning kännetecknas av klarhet, precision och variation

EN1202

Engelska B

Att han/hon aktivt deltar i diskussioner och kan framföra och nyanserat bemöta argument

 

Eleven inleder och upprätthåller samtal, inhämtar och ger information, argumenterar samt uttrycker egna åsikter och bemöter på ett nyanserat sätt andras argument

Eleven anpassar sin talade engelska till situation och mottagare samt uttrycker sig varierat och använder på ett effektivt sätt olika strategier för att få kommunikationen att fungera väl

Eleven uttrycker sig muntligt med gott uttal

EN1202

Eleven anpassar sitt språk i informella och något mera formella samtal

Eleven anpassar muntliga presentationer till olika situationer, uttrycker sig med variation och gott språkligt flyt
EN1202

Eleven samtalar med god anpassning till olika situationer

Elevens muntliga framställning kännetecknas av klarhet, precision och variation

EN1202

Engelska B

Att han/hon muntligt, efter förberedelse, sammanhängande kan beskriva och tydligt förklara sådana företeelser som hör till studieinriktningen

 

Eleven presenterar och kommenterar ett innehåll hämtat från olika intresse- och kompetensområden
Eleven redovisar och kommenterar stoff från egen studieinriktning

EN1202

Eleven anpassar sitt språk i informella och något mera formella samtal

Eleven anpassar muntliga presentationer till olika situationer, uttrycker sig med variation och gott språkligt flyt

EN1202

Eleven samtalar med god anpassning till olika situationer

Elevens muntliga framställning kännetecknas av klarhet, precision och variation

EN1202

Engelska B

Att han/hon kan utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande

 

Eleven planerar, genomför och utvärderar sitt arbete på ett effektivt sätt

EN1202

 

 

 

 

Comments