Additional Domain Controller

För att ha redundans i domänen brukar man använda sig av minst två domänkontrollanter. Efter att den första är installerad och konfigurerad går det att lägga till en ”additional” domänkontrollant.

För att göra det är det vissa saker man måste tänka på.

Domänkontrollant1 = DC1

Domänkontrollant2 = DC2

 

Under installationen av DC1 installerades även rollen DNS-server. DNS-servern har till uppgift att göra namnupplösning, dvs. mappa upp IP till domännamn.

På inställningarna för nätverkskortet för DC2 skall du dels ställa in statiskt IP, ta det som du blivit tilldelad dynamiskt. Sedan skall du använda dig av IP-adressen som DC1 har och ställa in den som DNS. Default Gateway är 172.22.3.1

 

T.ex.

IP                                                      172.22.3.XX                                   (XX är det IP du blivit tilldelad dynamiskt.)

Subnet                                           255.255.255.0

Default Gateway                        172.22.3.1

 

DNS                                                 172.22.3.YY                                   (YY är IP-adressen till DC1.)

 

Efter dessa grundläggande inställningar är det dags att installera rollen Active Directory Domain Services. När det är gjort det kör dcpromo.

 

Du skall nu lägga till en ”additional domain controller” i en ”existing forest”.

 

Ange namnet på din befintliga skog, dvs. det FQDN du angav under AD-installationen av DC1, t.ex. bbb.local.

För att kunna lägga till en domänkontrollant i din befintliga skog måste du ange uppgifterna för ett konto som har rättighet att utföra denna uppgift. (Administrator på DC1 samt lösenord).

 

Efter att installationen är gjord ser du att de konton du skapat i AD på DC1 nu också finns i AD på DC2

Comments