Praktisk uppgift - Användare och grupper

Praktisk uppgift användarkonton och grupper

Du har tidigare skapat användarkonton för tre personer i varje klass för skolan INT med en utvald namnstandard. Håll dig till denna standard även i fortsättningen.

Det är dags att tänka på vilka grupper som behövs. Varje klass behöver ha sin egen grupp och det skall även finnas en grupp för alla elever. Även personalen skall delas in i grupper – hur?

 

Eftersom du börjar arbeta på skolan och skall hantera datorfrågor skapar du ett eget konto till dig själv. I vilken grupp bör du se till att vara medlem?

 

En användare i 09A har glömt bort sitt lösenord, du återställer det till Password123.

En användare i 09B har tagit studieuppehåll och kommer att vara borta i ett halvår, inaktivera kontot så att ingen annan kan logga in på det under tiden.

Det kommer en ny elev till 09C. Eleven heter Nalle Puh. Eleven behöver ha ett eget konto med samma inställningar som de andra eleverna har. Testa att kopiera ett befintligt konto och fyll i uppgifterna för Nalle Puh.

 

Du har på kort tid fått väldigt mycket att göra och låter en utav lärarna hjälpa dig med att hantera konton. Lägg till den läraren i gruppen Account Operators. Vad händer när du loggar in som den läraren och skall lägga till ett konto? Hur löser du situationen?

Efter att du skapat ett nytt konto, gör den nya användaren medlem i Account Operators.

 

Nästa vecka kommer skolan att ha hand om tre APU-elever. Eftersom de bara skall vara på skolan under en veckas tid skapar du inga egna konton åt dem utan aktiverar gästkontot. Vad behöver du tänka på när du aktiverar kontot? Vilka inställningar är bra att göra?

 

Du har haft problem med säkerheten och misstänker att någon lärare under helgerna loggar in på datorer och försöker göra otillåtna saker, begränsa därför inloggningstiderna för lärarna till att endast gälla vardagar mellan 06:30-20:00.

 

Comments