Lokala Principer

Lokala Principer

Local Policies gäller endast för den lokala datorn och för de användare som har tillåtelse att logga in på den lokala datorn.

Ett sätt att ändra inställningarna för de lokala principerna är att skapa en MicrosoftManagementConsole för just det ändamålet. För att skapa en mmc skriver man helt enkelt mmc på startmenyn och en ny konsol öppnas.

Gå in under file och välj add/remove snapin eller tryck helt enkelt ctrl+m.

Här kan du välja att lägga till samtliga roller/tjänster/uppgifter som går att utföra för servern men idag nöjer vi oss med att lägga till Group Policy Object.

 

Man kan applicera policies på antingen datorer eller användare.

Policies i Windows2008 delas upp i Software Settings, Windows Settings och Administrative Templates.

 

För att ändra t.ex. lösenordskomplexitetskraven lokalt måste man göra det på datorn, inte på användare.

Gå in under Windows Settings och välj Security Settings. Under Account Policies hittar du direkt vad som gäller för lösenorden på den lokala datorn. 

Comments