Frågor att besvara v45

Frågor att besvara

·         Vilka två inbyggda användarkonton finns det efter installationen?

·         Går dessa att ta bort?

·         Ett utav dessa konton är inaktiverat från början, vilket och varför?

·         Vad är ACL?

·         Vad gör varje konto unikt och kopplas till ACL?

·         Hur långt får ett kontonamn vara?

·         Hur gör du för att skapa lokala konton?

·         Hur gör du för för att skapa konton i domänen?

·         Vilken grupp blir domänanvändare medlem i när de skapas?

·         Vad innebär UAC? 

·         Vad har grupper för funktion?

·         Vad är en OU?

·         Vad är standardpolicy för lösenord i en Windows 2008 domän?

·         Vad är det för skillnad på lokala grupper och domängrupper?

·         Försök att skapa ett användarkonto via Control Panel / Manage User Accounts. Vad händer? Varför blir det så?

·         Vilka två huvudkategorier av grupper finns det?

·         Vad är det för skillnad på rättigheter och behörigheter?

·         Vad är ett komplext lösenord?

·         Hur ändrar du inställningarna för hur lång tid ett lokalt lösenord gäller?

·         Vad är en mmc?

·         På vad applicerar man policies?

Comments