Praktisk uppgift - OU och användare Steg1

Du skall strukturera upp användare och grupper för skolan INT. Skolan består utav 9 klasser och runt 250 elever. 

Tänk noga igenom namnstandarder, vad för policies du skall ha för lösenord, vilka grupper som behöver skapas och vilka OU du kommer att behöva. 
Du behöver inte skapa samtliga användare i samtliga klasser utan det räcker med tre i varje klass. Användarna finns att tillgå i textfiler som bilaga till den här sidan. 

Klasserna är
10A, 10B, 10C, 09A, 09B, 09C, 08A, 08B, 08C

Det är naturligtvis inte bara eleverna som behöver få tillgång till domänen utan även personalen. Även för personalen gäller det att tänka efter vilken namnstandard som är lämplig, vilka grupper kan behövas, vilka policies för lösenord som bör användas samt struktur för OU. 

Den typ av personal som kommer att behöva tillgång är lärare, rektor, koordinator och vaktmästare. 

ċ
08A.txt
(0k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
08b.txt
(0k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
08c.txt
(0k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
09a.txt
(1k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
09b.txt
(1k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
09c.txt
(0k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
10a.txt
(1k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
10b.txt
(1k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
ċ
10c.txt
(1k)
carina.liljestam@gbg.nti.se,
26 okt. 2010 03:36
Comments