Praktisk uppgift - Installera Windows Server 2008

Installera Windows 2008 Server Enterprise via Virtual Box.

Det är viktigt att du väljer att du är i Sverige och att tangentbordslayouten är svensk. 

Comments