Arbetsgrupp eller domän?

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp är datorer som är sammankopplade logiskt. De behöver inte vara sammankopplade fysiskt då det går utmärkt att kommunicera på distans via Internet eller WAN.

I en arbetsgrupp (Workgroup) delas vissa resurser, till exempel en skrivare.

Det kan finnas servrar i arbetsgruppen men det behöver inte finnas det. All inloggning sker lokalt varje enskild dator. Exempelvis så måste användaren Kalle ha enskilda användarkonton på alla tio datorerna i arbetsgruppen, han kan också ha olika lösenord på alla datorerna då han alltid loggar in lokalt.

Det finns inte heller någon säkerhetskontroll alls i en arbetsgrupp utöver de lokala kontona.

En arbetsgrupp är enkel att sätta upp och kan göras av ”nästan vem som helst”.

Nackdelar är att det är mycket låg säkerhet och väldigt besvärligt att administrera om det finns många datorer i nätverket.

 

Domän

En dom än är också datorer som är logiskt sammankopplade i en gemenskap. De kan dela på resurser såsom skrivare och filer.

I en domän måste det finnas minst en server då det är den som ansvarar för kontodatabasen. Denna server kallas Domänkontrollanten.

En kontodatabas är en central lagringsplats för användarkonton och lösenord.

Så om användaren Kalle vill logga in på vilken som helst av de tio klienter som är med i domänen krävs endast ett användarkonto – det som lagras på domänkontrollanten som klienterna ansluter till.

Då olika konton hos domänkontrollanten kan ha olika nivåer av rättigheter och behörigheter ökas säkerheten.

En domän kräver betydligt mer kunskap än vad en arbetsgrupp gör.

Fördelar är att det blir en kraftigt ökad säkerhet och en central administration.Comments