Teoretisk uppgift - ta reda på mer om kontrollpanelen

Teoretisk uppgift - Kontrollpanelen

Arbeta gärna parvis

Via kontrollpanelen kommer man åt en mängd olika verktyg för att göra inställningar för datorn.

Ta reda på vad följande kontroller har för funktion och vad för inställningar man kan göra:

·         Add hardware

·         Administrative Tools

o   Terminal services

o   Computer Management

o   Event Viewer

o   Local Security Policy

o   Server Manager

o   Windows Server Backup

·         AutoPlay

·         Default Programs

·         Device Manager

·         Network and Sharing Center

·         Programs and Features

·         User Accounts

·         Windows Firewall

 

Comments