Teoretisk uppgift - skillnader mellan arbetsgrupper och domän

Teoretisk uppgift – vad är det för skillnad på domäner och arbetsgrupper?

Besvara följande frågor:

·         Vad är en arbetsgrupp?

·         Vad är en domän?

·         Vad är det för skillnader mellan domän och arbetsgrupp?

·         När är det lämpligt att använda sig av arbetsgrupper?

·         När är det lämpligt att använda sig av domäner?

Comments