Roller och Features i Windows Server 2008

Serverroller i Windows Server 2008

En server kan konfigureras att ha flera olika roller på nätverket, ett par vanliga exempel är:

·         Filserver
Man använder servern för att dela ut mappar som blir tillgängliga för andra datorer på nätverket.

·         Domänkontrollant
Servern konfigureras att bli DC för en domän.

·         DHCP
Servern delar ut IP-adresser till nätverket.

·         DNS
Servern konfigureras som en Domain Name Server, detta för att kunna göra namnupplösning mellan domännamn och IP-adresser. Denna roll är ett måste för domänkontrollanter.

·         Skrivarserver
Servern hanterar utskrifter för en eller flera skrivare från olika datorer på nätverket.

·         Webbserver
Servern konfigureras för att kunna visa sidor antingen på nätverket eller på Internet.

·         Terminalserver, Terminal Services
Användare kan koppla upp sig mot servern och köra program genom en terminalanslutning via fjärrskrivbord.

 

Serverfunktioner – Features

Features är de program som kan läggas till efter grundinstallationen, detta motsvarar ungefär det som i Windows Vista kallas för Lägga till Windowskomponenter.

Några funktioner man kan installera är:

·         Power Shell
Ett kommandobaserat scriptspråk som används för att underlätta det administrativa arbetet.

·         Windows Server Backup
Program för säkerhetskopiering.

·         GPMC, Group Policy Management
Ett program för att hantera policies för domänanvändare och datorer. 

Comments