Praktisk uppgift - Grundläggande konfiguration av servern

Inledande konfiguration av Windows Server 2008

För att kunna logga in behöver trycka ner tangenterna ctrl+alt+delete. Om man kör virtuellt via VirtualBox är det höger ctrl+delete som gäller.

Vid första inloggningen efterfrågas aktivering av Windows Server 2008 om man inte redan gjort det. Aktiveringen görs enklast via internet men det går även att göra telefonledes.

Vid första inloggningen möts man av "Initial Configuration Tasks". En startskärm med en slags checklista som hjälper dig att göra en grundläggande konfiguration av servern. Den består utav tre steg och de två första är sådant som man nästan alltid behöver göra efter en installation innan servern skall användas. Steg tre är mer avancerade roller som vi återkommer till lite senare.

·         Om du inte under installationen ställde in rätt tidszon är det dags att göra det nu. Det skall vara svensk tidszon.

·         Alla servrar skall ha statiskt IP och inte dynamiskt.
Eftersom vi nu laborerar i VirtualBox och endast lokalt så skall nätverkskortet ha inställningen NAT i VirutalBox och IP-adressen vara intern för VirtualBox.
Tills vidare kommer vi att använda det IP du tilldelats men eftersom det är en server behövs det ställas in statiskt och inte tilldelas dynamiskt.
Gå tillbaka till Initial Configuration Tasks och Välj "Configure Networking".
Du får upp en lista över nätverksinställningarna. Högerklicka på önskad nätverksanslutning och välj status.
Klicka därefter på details för att se aktuella inställningar.
Det du sedan skall ställa in statiskt är
IPv4IP Adress
IPv4 Subnet Mask
Default Gateway
DNS
Ett annat sätt att se informationen är att använda cmd och kommandot ipconfig /all
För att ställa in adressen manuellt klicka på Properties.
Markera Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) och fyll i IP-adress samt Subnätmask.

·         Tillbaka till Initial Configuration Tasks för att ange datornamn.
Döp din dator efter dina initialer. Tänk på att inte använda åäö.
Du skall inte gå med i någon domän så låt de inställningarna vara orörda.

·         Nu är det dags att ange inställningar för automatiska uppdateringar.
Istället för att välja automatiska uppdateringar och feedback väljer vi manuella inställningar, Manually configure setting och därefter Windows Automatic updating "change settings".
Välj att själv bestämma vilka uppdateringar som skall laddas ner och installeras.
Check for updates but let med choose whether to download and install them.

Om du inte aktiverat Windows tidigare är det dags att göra det nu. Högerklicka på Computer , välj properties och därefter är det dags att ändra Product Key.
Efter att du ändrat produktnyckeln kan du aktivera Windows via Internet.

Comments