Nyheter i Windows Server 2008

Nyheter i Windows Server 2008

Installationen är enklare då man inte behöver mata in uppgifter under själva installationen utan istället gör det vid första uppstart efter installation.

Windows Power Shell
Ett nytt kommandorads/scriptspråk som kan förenkla många administrativa uppgifter.

Server Core Installation
Det är nu möjligt att installera bara viktiga kärnkomponenter av Windows Server. Detta minskar behovet av under håll samt minskar risken för sårbarhet.

Ny Backup
Ny programvara för säkerhetskopiering.

Fler möjligheter med GPO:er
Det finns nya inställningsmöjligheter med Group Policies, GPO.

Virtualisering
Hyper-V för att hantera virtuella maskiner.

Säkerhetskonfigureringsguiden
En guide för att göra servern så säker som möjligt.

NAP - Network Access Protection
För att förhindra tillgång till resurser av datorer som inte är önskvärda eller som inte uppfyller de krav som ställs.

UAC
User Account Control, hjälper till att förhindra att skadlig programvara körs, finns med redan i Windows Vista men inte i Windows 2003 Server.

BitLocker Drive Enchryption
För att kryptera innehållet mappar och filer på hårddiskarna.

Comments