Inför installation av Windows Server 2008

Inför installation av Windows Server 2008

Innan installation behöver du kontrollera att du har den hårdvara som krävs. för att kontrollera detta kan du använda dig av hårdvara som finns med på Hardware Compability List (HCL.txt). Denna går att hämta på Microsofts hemsida.

Använder man sig av hårdvara som inte finns med på listan bör man kontrollera att det finns drivrutiner med stöd för Windows2008 Server. Detta görs på hårdvarutillverkarens hemsida i de allra flesta fall.

Filsystem

Det finns stöd för tre sorters filsystem i Windows Server 2008:

FAT
Samma konstruktion som i DOS, maxkapacitet för hårddiskpartition är 2,1GB

FAT32
Filsystem som kom med Windows95B. FAT32 klarar långa filnamn och man kan formatera hårddiskpartitioner upp till 32GB med Windows Server 2003.

NTFS
NT-filsystemen utvecklades speciellt för användning av servrar och från och med Windows NT.
NTFS har en mängd fördelar jämfört med de andra filsystemen såsom att det klarar större diskar, det har en teoretisk maxkapacitet på 16 Exabyte vilket skulle motsvara ungefär 16 miljoner GB.
NTFS stödjer också fil- och mappbehörighet på användarnivå vilket möjliggör säkerhetsaspekter. Dessutom krävs NTFS för flera av serverns funktioner och är därför det som används som standard vid installation.

Starka lösenord

För tt kunna lägga till fler funktioner i Windows Server 2008 krävs starka lösenord vilket innebär att lösenordet behöver vara minst 7 tecken och innehålla minst tre utav de fyra olika teckentyperna Stora tecken, Små tecken, Siffror, Specialtecken.

Comments