Linux‎ > ‎

Specialuppgift - Skapa ett script


För att klara den här uppgiften behövs en viss mängd informationssökning. Uppgiften skall göras i största möjliga mån självständigt och har som syfte att visa på ett närmast yrkesmässigt sätt att lösa problematik.

Detta är inte en uppgift som alla skall göra utan de som känner sig redo.

 

Börja med att skapa en textfil som du döper till fil.sh

I textfilen skall kommandon för följande saker skrivas in:

1.       När scriptet körs skall användaren knatte skapas.

2.       En katalog skall skapas, döp den till mapp1

3.       I mapp1 skall det finnas en underkatalog som heter användare

4.       I mapp1 skall det finnas en fil med samma innehåll som /etc/passwd

5.       I mapp1 skall det också finnas en fil med samma innehåll som /etc/shadow

6.       I mapp1 skall det också finnas en fil som visar vilket innehåll som finns i katalogen /home

7.       När scriptet körs skall det i terminalen skrivas ut ”Done!”

 

 

 

Comments