Linux‎ > ‎

Slutprojekt

Slutprojekt

Enskilt arbete som påbörjas vecka 39 och färdigställs vecka 40. Redovisning/Inlämning av rapport senast torsdag v.40 EC09B, fredag v.40 EC09C.

 

Välj med omsorg ut en Linuxdistribution att arbeta med. Det är inte tillåtet att välja någon version av Ubuntu och du måste välja en gratisdistribution. Läs på noga innan du väljer så det är en fungerande distribution.

Om du har möjlighet att själv ladda ner distributionen så gör det, annars maila exakt länk till carina.liljestam@gbg.nti.se

 

Samtliga steg i processen skall dokumenteras, redovisning sker genom uppvisande av projektet samt antingen i rapportform eller muntligt. För muntlig redovisning bokar vi in en tid som passar.

 

Detta skall du göra:

·         Installation av en Linuxdistribution

·         Installation av minst ett program

·         Installation av minst ett paket

·         Följande användare skall kunna logga in:

o   Carina

o   Niklas

o   Paul

o   Du själv

·         Det skall finnas en gemensam mapp för dessa användare där de har samtliga behörigheter.

·         Det skall finnas en mapp där endast Carina har rätt att göra allt och övriga användare inte har någon behörighet.

·         Det skall vara möjligt att logga in via SSH

·         Det skall vara möjligt att skifta fönsterhanterare/skrivbordsmiljö.

 

 

 

Förslag till rapportskrivande:

·         Försättsblad där namn och klass står med

·         Bakgrund – vilken distribution har du valt och varför?

·         Installationsförlopp – hur gick installationen? Var det några oklarheter? Var det något som skiljde sig från när du tidigare installerade Ubuntu?

·         Installation av program och paket – hur gjorde du? Vad är det för skillnad på program och paket? Varför valde du att installera just de programmen och paketen?

·         Användargränssnitt – vilken fönsterhanterare/skrivbordsmiljö valde du att installera utöver den som är standard? Varför valde du just den?

·         Användare och behörigheter – Hur gjorde du för att skapa användarna? Hur gjorde du för att sätta behörigheterna? Skapade du några grupper? Vilka och varför?

·         SSH – Hur installerade du SSH? Vad använder man SSH till? Var det några svårigheter?

När du redovisar ditt projekt skall rapporten eller den muntliga redovisningen vara färdig, det skall gå att i rapporten/redovisningen få reda på vad du gjort. Du skall själv kunna förklara och visa vad du gjort under slutprojektets gång.

 


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap att installera och konfigurera operativsystem med hänsyn till systemenheter för in- och utmatning

Installation av vald distribution med viss handledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven installerar operativsystem med viss handledning.

OLNX1405

Installation av vald distribution och reflektion över olikheter likväl som likheter mellan olika distributioner. Motivering av varför just den distributionen valdes.

 

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.OLNX1405

Installation av vald distribution med relevanta reflektioner över de likheter och olikheter som finns mellan distributioner från början samt reflektioner över hur man kan minska olikheterna vid handhavandet.  Motivering till vald distribution och installationssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.
OLNX1405

Kunskap att installera och konfigurera användargränssnitt, applikationsprogram och kringutrustningar

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö.

 

 

 

 

 

 

Eleven utför med viss handledning installation av applikationsprogram samt konfigurerar kringutrustning

OLNX1405

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö både grafiskt och textbaserat. Att kunna jämföra de olika sätten och därifrån välja tillvägagångssätt.

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

 

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö både grafiskt och textbaserat, att kunna göra jämförelser och reflektera över de olika möjligheterna. Att göra relevanta val och motivera sitt arbetssätt.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap att administrera användare och grupper

Lägga till/ta bort/modifiera användare och grupper i det grafiska gränssnittet med viss handledning.

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Användarhantering och grupphantering likväl grafiskt som textbaserat. Att kunna göra jämförelser mellan de två olika sätten och därifrån välja arbetssätt.

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Användarhantering och grupphantering likväl grafiskt som textbaserat. Att på ett tydligt sätt kunna motivera varför ett visst arbetssätt är valt.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap om kontohantering och säkerhet i operativsystem

Att kunna hantera användarkonton grafiskt och att skriftligt eller muntligt beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att kunna hantera användarkonton likväl grafiskt som textbaserat. Att göra jämförelser mellan arbetssätten och att motivera vilket man väljer i första hand. Att skriftligt eller muntligt kunna beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att kunna hantera användarkonton likväl grafiskt som textbaserat. Att göra jämförelser mellan arbetssätten och att motivera vilket man väljer i första hand.

Att kunna motivera och reflektera över sina val vid hantering av grupper och användare.

 Att skriftligt eller muntligt kunna beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion.

Kunskap om systemet för olika behörighetsnivåer

Att kunna hantera behörigheter grafiskt och att kunna förklara begreppen RWX.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att kunna hantera behörigheter både grafiskt och textbaserat. Att kunna förklara begreppen RWX och att kunna motivera val av behörigheter.

 

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven arbetar för att uppnå god datasäkerhet, ergonomi och miljö.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

1405

 

Att kunna hantera behörigheter både grafiskt och textbaserat. Att kunna förklara begreppen RWX och att kunna motivera val av behörigheter. Att aktivt arbeta för en god datasäkerhet med grupper och kataloghantering.

Att kunna skapa och starta ett script.

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kännedom om olika typer av installationsmedia.

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia.

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia samt göra reflektioner över vilket/vilka som är att föredra.

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia samt göra reflektioner över vilket/vilka som är att föredra.

Att kunna motivera sitt eget val av installationsmedia.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

 

 

Comments