Linux‎ > ‎Lektionsinnehåll vecka38‎ > ‎

Praktisk uppgift - repetera kommandon

Praktisk uppgift – repetition av tidigare kommandon

Börja med att lista innehållet i en katalog.

ls

 

Skapa en mapp som heter Kommandorepetition och arbeta därefter i den.

mkdir Kommandorepetition

 

Skapa en fil med hjälp av nano, skriv in lite text i filen.

Titta på innehållet i filen.

cat filnamn

 

Skicka lite mer information till filen genom att lista innehållet i katalogen och lägga till det i filen längst ner. För att lägga till information och inte bara skriva över innehållet använder man sig av dubbla omdirigeringstecken.

ls >>filnamn

 

Skapa ytterligare två filer, fila och filb.

I fila skall det stå Apelsin

I filb skall det stå Banan

Testa att hämta informationen från båda dessa filer och skicka till en tredje fil, filc.

cat fila filb > filc

 


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om filsystemet och dess uppbyggnad samt ha färdigheter i filhantering

Eleven utför arbetet grafiskt med viss handledning.

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Eleven utför arbetet textbaserat.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Eleven utför arbetet textbaserat och självständigt på ett närmast yrkesmässigt sätt.

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt

OLNX1405

 

Comments