Linux‎ > ‎Lektionsinnehåll vecka38‎ > ‎

Praktisk uppgift - Behörigheter

Praktisk uppgift – behörigheter

Du skall skapa en katalog på skrivbordet som heter kommando3.

I mappen skall det finnas tre filer: fil1, fil2, fil3

 

Fil1 skall ha följande behörigheter:
User får göra allt
Group får läsa och skriva
Övriga får inte göra någonting

 

Fil2 skall ha följande behörigheter:

User får exekvera och skriva

Group får läsa

Övriga får skriva

 

Fil3 skall ha följande behörigheter:

User får läsa och skriva

Group får läsa

Övriga får läsa


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om säkerhet i operativsystem

Kunskap om systemet för olika behörighetsnivåer

Att grafiskt, med viss handledning, kunna sätta rätt behörigheter för katalogerna och filerna.

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att textbaserat kunna sätta rätt behörigheter för katalogerna och filerna.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att textbaserat kunna sätta rätt behörigheter för katalogerna och filerna samt kunna resonera kring sitt arbetssätt.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt

OLNX1405

 

Comments