Praktisk uppgift - SSH

Praktisk uppgift SSH

För att i Virtual Box kunna tillåta andra att ansluta till datorn är det enklast att i själva programmet ställa in att nätverkskortet skall vara bryggat. Detta gör att Ubuntu får en IP-adress som fungerar i det lokala nätverket.

 

 

Börja med att i terminalen installera ssh-servern.

När man installerar Ubuntu skrivbordsversionen så är ingen brandvägg aktiverad från början. Det kan vara en mycket god idé att aktivera den så snart man tänker ha publika tjänster, t.ex. SSH igång.

 

ufw enable

 

ufw allow 22

 

Med växeln allow tillåts trafik på aktuell port. Om man bara skriver portnumret kommer både tcp-trafik och udp-trafik tillåtas.

 

Första testet är att ssh fungerar överhuvudtaget,

ssh användarnamn@localhost

 

För att andra skall kunna ansluta med ssh in på din maskin krävs två saker till. Dels att de har användarnamn och lösenord till en användare på din dator och dels att de har ip-adressen. De måste också, i vår miljö, sitta på samma logiska nätverk. Detta krävs då vi har interna IP-adresser inom skolan som inte fungerar ut mot Internet. För att krångla till det ytterligare är det olika IP-spann på det trådlösa elevnätet och på det kablade nätet så båda måste sitta antingen trådlöst eller kablat.

 

Låt en kompis testa att ansluta till din dator via ssh. Fungerar det?

Comments