Praktisk uppgift - Kommandoträning2

Praktisk uppgift – Kommandoträning2

Arbeta i terminalen!

Skapa en mapp på skrivbordet som heter Kommando2.

I mappen skall det finnas en textfil som listar innehållet i din hemkatalog. Tänk på att använda växeln –a för att lista alla filer och mappar! Döp filen till hemkatalog.txt

 

Skapa också en fil som listar alla mappar under root-katalogen, dvs. /

Filen skall heta rootkatalog.txt

 

Förra veckan installerade vi apache2 som är en webbserver. Du skall göra en ny sida till din webbserver. Sidan skall heta ny.html och innehålla din kommandohistorik. Kommandohistoriken sparas i din hemkatalog i filen .bash_history

 


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om filsystemet och dess uppbyggnad samt färdigheter i filhantering

Uppgiften löses relativt självständigt med hjälp av det material som använts på lektionerna och som även ligger publicerat på

http://info.minigris.net

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

OLNX1405

Uppgiften löses självständigt.

 

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.
OLNX1405

Uppgiften löses snabbt och självständigt.

 

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

OLNX1405

Kunskap om hur man använder de vanligaste kommandona i Linux

Uppgiften löses relativt självständigt med hjälp av det material som använts på lektionerna och som även ligger publicerat på

http://info.minigris.net

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

OLNX1405

Uppgiften löses självständigt.

 

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.
OLNX1405

Uppgiften löses snabbt och självständigt.

 

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

OLNX1405

 

Comments