Praktisk uppgift - Kommandoträning1

Praktisk uppgift – kommandoträning

Arbeta i terminalen!

Börja med att utforska din hemkatalog.

ls –a

Växeln –a är med för att lista även de dolda filerna. Dolda filer har en . före filnamnet.

Det finns en fil som heter .bashrc

I den filen skapar man alias vilket är en utav de saker som skall göras i den här övningen.

Bläddra ner i filen tills du kommer till

alias l=’ls -CF’

 

Nu är det dags att skapa ett eget alias. Istället för att behöva skriva clear varje gång du vill rensa skärmen skall det räcka att skriva c. Lägg till följande rad nedanför alias l=’ls -CF’

alias c=’clear’

Spara filen med ctrl+o

Stäng filen med ctrl+x

 

För att testa kommandot måste aktuell session avslutas och en ny påbörjas. Du behöver inte logga ut ur det grafiska gränssnittet utan det räcker med att öppna ett nytt terminalfönster.

 

Nästa steg är att kopiera din nyss redigerade fil.

Skapa en mapp på skrivbordet. Mappen skall heta Kommando1. Kopiera din fil till den mappen.

Skapa också en fil som heter test.txt i mappen. Filen behöver just nu inte innehålla någon information eftersom du skall radera den direkt efter.

När detta är gjort är det dags att visa att du hanterat kommandona i terminalen. För att göra det skall innehållet i filen .bash_history skickas till en fil som heter historik. Den filen skall ligga i mappen Kommando1.

Enklast sätt att göra detta på är att använda sig av kommandot cat.

cat .bash_history > Skrivbord/Kommando1/historik

 

 

 


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om filsystemet och dess uppbyggnad samt färdigheter i filhantering

Uppgiften löses relativt självständigt med hjälp av det material som finns tillgängligt på

http://info.minigris.net/linux/lektionsinnehll-vecka-37/genomgng---vanliga-kommandon-i-linux

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

OLNX1405

Uppgiften löses självständigt.

 

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.
OLNX1405

Uppgiften löses snabbt och självständigt.

 

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

OLNX1405

Kunskap om hur man använder de vanligaste kommandona i Linux

Uppgiften löses relativt självständigt med hjälp av det material som finns tillgängligt på

http://info.minigris.net/linux/lektionsinnehll-vecka-37/genomgng---vanliga-kommandon-i-linux

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

OLNX1405

Uppgiften löses självständigt.

 

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.
OLNX1405

Uppgiften löses snabbt och självständigt.

 

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

OLNX1405

 

Comments