Genomgång - vanliga kommandon i Linux

Grundläggande kommandon

cat

Fungerar ungefär som type i DOS, används för att visa innehållet i en textfil.

cd

Change Directory, kommandot för att flytta sig mellan olika kataloger.

Om du bara skriver cd hamnar du i din hemkatalog.

cd .. förflyttar dig ett steg upp från var du befinner dig.

cd / förflyttar dig högst upp i katalogstrukturen.

chmod

Kommando för att ändra behörigheter till filer och mappar

clear

Kommando för att rensa skärmen

cp

Kommando för att kopiera filer. För att kopiera filen fil.txt som finns i kalles hemkatalog till kajsas hemkatalog skriver du

cp /home/kalle/fil.txt /home/kajsa/fil.txt

find

Leta rätt på filer. För att hitta alla filer med ändelsen .txt i kalles hemkatalog skriver du

find /home/kalle/ -name *.txt

ifconfig

Visar nätverkskonfiguration, IP-adress m.m

ifdown

Stänger ner nätverkskortet. För att stänga ner eth0 skriv

ifdown eth0

Ifup

Startar upp nätverkskortet. För att starta eth0 skriv

ifup eth0

kill

För att stänga en process. För att se vilka processer som är igång är kommandot ps –aux.

ls

Listar innehållet i en katalog.

ls –a visar även dolda filer

ls –l visar behörigheter till filerna.

Om du vill se alla filer som börjar på bokstaven a skriver du

ls –a a*

man

För att ta fram en manual för ett kommando. T.ex. man ls för att få veta mer om kommandot ls.

mkdir

Make Directory, skapa en katalog. För att skapa katalogen test:

mkdir test

mv

Flyttar en fil eller katalog, används på samma sätt som cp.

passwd

Ändra lösenordet för aktuell användare. För att ändra någon annan användarens lösenord:

passwd användarnamn

ping

Används för att kontrollera om en dator svarar. T.ex. ping www.google.se, ping 192.168.1.1

nano

En textredigerare.

rm

Remove. Används för att ta bort filer.

rm filnamn

För att ta bort katalog

rm –r katalognamn

för att ta bort katalog och underfiler med tvång

rm –rf katalognamn

shutdown

Stänger av eller startar om datorn

shutdown –h avslutar Linux och stänger av datorn

shutdown –r avslutar Linux och startar sedan om datorn

shutdown –h now stänger av datorn direkt

startx

För att starta det grafiska gränssnittet

sudo

För att utföra ett kommando som root.

w

För att ta reda på vilka som är inloggade och vem du är inloggad som.

 

Comments