Genomgång - startprocessen i Ubuntu

Startprocess & hantering av tjänster

Först och främst – Linux är ett fleranvändarsystem. Det innebär att flera användare kan vara inloggade och arbeta samtidigt. Ofta sker det via ssh.

 

När Linux startar upp är det vanligt att det sker med programmet GRUB som är ett så kallat startprogram. GRUB gör det också möjligt att välja operativsystem vid uppstart.

Konfigurationen för GRUB finns i katalogen /boot/grub

 

När operativsystemet startas dras en mängd tjänster och processer igång. Det finns i Ubuntu flera olika körnivåer för uppstart, beroende på vilken man använder sig av kommer olika tjänster och processer dras igång.

 

I mappen /etc  finns åtta mappar som motsvarar de åtta körnivåerna. rc0.d till och med rc6 samt rcS.d

 

För att titta närmare på vilka tjänster (daemons) som är igång:

service –status-all

För att avsluta en daemon:

service tjänst stop

För att starta en daemon:

service tjänst start

Man måste vara root och ordet tjänst skall bytas ut mot den tjänst/daemon som man vill stoppa.

Comments