Genomgång - Katalogstruktur

Linux använder sig av filsystemet EXT, den senaste versionen är EXT4 och det är den som körs som standard i Ubuntu 10.04.

För att utforska filsystemet grafiskt i Gnome

Platser/Dator/Filsystem

 

Några av de vanliga mapparna:

/bin

Här finns det binära exekverbara filer, de vanligaste programmen man använder som exempelvis kommandon. De kommandon som kräver root för åtkomst ligger dock i mappen /sbin.

Användarspecifika program som man installerar själv hamnar ofta under/usr/local/bin.

/boot

Här finns boot-filerna och i Ubuntu 10.04 därmed bootloadern GRUB

/dev

Devices – drivrutiner för hårdvaran.

/etc

Innehåller konfigurationsfiler i vanligt textformat. Dessa är redigerbara med en vanlig texteditor. Vi kommer främst använda oss av nano.

/home

Användarnas hemkataloger. Rootanvändaren har dock en egen katalog /root

/lib

Systemfiler och biblioteksfiler

/media

Innehåller genvägar till CD-ROM och Floppy

/mnt

Standardkatalog för att montera flyttbara enheter t.ex. USB-minne. Behövs oftast inte göras i den grafiska miljön längre, dock behövs det om man arbetar i textläge.

/proc

Kärnfilerna ligger här och bör naturligtvis inte röras om man inte är helt på det klara med vad man gör.

/root

Rootanvändarens hemkatalog.

/sbin

Innehåller programfiler som man endast kommer åt som root

/sys

Diverse systemfiler

/tmp

Lagring av temporära filer, används av program som körs så rensa med försiktighet.

/usr

De flesta stora program ligger här. Om man inte vet vart programmet installerats är detta ett bra ställe att börja leta på.

/var

”Felsökningskatalogen” Här hamnar loggfiler samt temporära filer som används vid felsökning av systemet.

/lost+found

Filer som är av okänt ursprung

 

 

Comments