Ubuntus uppbyggnad

Som vi pratat om tidigare är Linux själva kärnan i operativsystemet, inte hela operativsystemet.

Förutom kärnan finns en mängd kringprogram som tillsammans med kärnan utgör operativsystemet. Ubuntu 10.04 är en distribution som ofta körs grafiskt och ofta med Gnome eftersom det är standard från början.

 

I den version av Ubuntu vi kör nu är uppbyggnaden:

Nu börjar det bli dags att specificera de olika delarna och vad de har för funktioner.

 

Kärnan – Kernel

Kärnan är själva Linux. Det är där kommunikation mellan hårdvara och mjukvara sker, den innehåller även drivrutiner för olika delar i datorn t.ex. ljudkort.

 


Konsol

Konsolen, i vårt fall Bash, är en kommandotolk.  Det är där, i terminalen, du skriver in kommandon, dvs. små program, med olika funktioner.

 

X

Det grafiska gränssnittet i Linux kallas X.

X är en grafikmotor bestående av två delar, dels grafikservern som hanterar själva visningen på skärmen och dels klienterna som är programmen som är grafiskt anpassade. I de flesta fall kör man klient och server i samma dator men det är inte ett måste.

 

Fönsterhanterare

En fönsterhanterare hanterar och kontrollerar andra programs fönster. Fönsterhanteraren tar hand om position på fönster, fönsterstorlek osv.  Många fönsterhanterare ger också möjlighet till flera virtuella skärmar.
Det refereras ibland till Gnome och KDE som fönsterhanterare men det är en sanning med modifikation.

Både Gnome och KDE är skrivbordsmiljöer som är väldigt vanliga i Linux.  I en skrivbordsmiljö ingår en fönsterhanterare men också bland annat filhanteringsprogram och tillämpningsprogram.  Comments