Praktisk uppgift - installera program och paket

Installera netemul via programcentralen.

I programmet skall du sedan göra en enkel skiss över ett nätverk med tio datorer varav åtta skall vara sammankopplade via en switch. Switchen skall sedan vara kopplad till en router.

Spara den färdiga filen på skrivbordet under namnet ”network”.

 

Installera Apache2 via Synaptic.

Efter installationen, starta firefox och skriv localhost i adressfältet.

Som du ser har du nu installerat en webbserver.

För att stoppa webbservern skriver du i terminalfönstret:

sudo /etc/init.d/apache2 stop

För att starta webbservern skriver du i terminalfönstret:

sudo /etc/init.d/apache2 start

 

Om du har tid och vill arbeta vidare med din webbserver kan du göra extrauppgiften

Startsida till webbservern

Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om hur man installerar och konfigurerar applikationsprogram

Installation av Netemul och Apache2 med viss handledning.

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Självständig installation av Netemul och Apache2

 

 Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Självständig installation av Netemul och Apache2 samt konfiguration av Apache2.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt

OLNX1405

Comments